Προφίλ Ομίλου

Ιστορική Αναδρομή

1986

 • Ο πρώτος υπολογίστης TURBO-X συναρμολογείται στα μέτρα του κάθε πελάτη μας

1995

 • Οι πρώτες πωλήσεις μέσω καταλόγων στην Ελληνική αγορά πραγματοποιούνται από τους καταλόγους της Πλαίσιο. Ένας κατάλογος Πλαίσιο Computers σε κάθε σπίτι και γραφείο με παράδοση των ειδών σε 24 ώρες

1996

 • Το πρώτο οργανωμένο τμήμα πωλήσεων σε επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση – πελάτης μας έχει τον δικό της άνθρωπο μέσα στην Πλαίσιο Computers και απολαμβάνει πλέον εντελώς προσωπική εξυπηρέτηση

1999

 • www.plaisio.gr. Το πρώτο συνεπές ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελληνική αγορά
 • Η Πλαίσιο Computers εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών

2002

 • Το πρώτο Superstore τεχνολογίας στην Ελλάδα. Δημιουργείται στην περιοχή της Μεταμόρφωσης ένας υπερχώρος 2.500 τ.μ. σε 3 επίπεδα

2005

 • Ιδρύεται το πρώτο κατάστημα Πλαίσιο στη Βουλγαρία σηματοδοτώντας μια νέα εποχή πολυεθνικής δράσης για την Εταιρεία.

2009

 • Το πλέον σύγχρονο κέντρο logistics και διανομής ξεκινάει τη λειτουργία του σε 22.500 τ.μ. στη Μαγούλα Αττικής

2017

 • Το Turbo-X έκλεισε τα 30 χρόνια  παρουσίας στην ελληνική αγορά.
 • Η Πλαίσιο διακρίνεται ως ένα από τα δέκα Best Workplace in Greece από τον φορέα Great Place to Work.
 • Επίσης, στοχεύοντας στην ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των εταιρικών πελατών η Πλαίσιο δημιουργεί ένα νέο site, που απευθύνεται μόνο σε αυτή τη κατηγορία πελατών το www.plaisiopro.gr.

2018

 • Επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας του καταστήματος Πλαίσιο. Η Πλαίσιο ανοίγει νέο υπερκατάστημα (μετεγκατάσταση) στην Αγ. Παρασκευή έκτασης 2.260 τ.μ. και επεκτείνει το δίκτυό της με το 23ο κατάστημα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Χανιά έκτασης 1.400 τ.μ.

2019

 • Η Εταιρεία γιόρτασε τα 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά.
 • Η Πλαίσιο ανοίγει νέο υπερκατάστημα στην Π. Ράλλη έκτασης 3.000 τ.μ. το οποίο και αποτελεί το 24ο κατάστημα του Ομίλου στην Ελλάδα.
 • Ξεκινά την διάθεση λευκών συσκευών σε επιλεγμένα καταστήματα.

 

Δομή Ομίλου

PLAISIO COMPUTERS JSC Η εταιρεία PLAISIO COMPUTERS JSC δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών. Η έδρα της βρίσκεται στη Σόφια Βουλγαρίας, στην οδό Angel Kantcef 5. Ιδρύθηκε το 2004 και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τον Ιούνιο του 2005. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες και σαράντα έξι € (1.257.046 €) και κατέχεται σε ποσοστό 100% από την ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε..
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ έχει την έδρα της στον δήμο Κηφισιάς, στην οδό Βασ. Όθωνος 88, και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με αριθμό 45649/01ΑΤ/Β/00/137. Σύμφωνα με το καταστατικό της σκοπός αυτής είναι η αγορά, κτήση, εμπορία, ανέγερση, διαμόρφωση, πώληση, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη οιασδήποτε μορφής και είδους ακινήτων. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια είκοσι ευρώ € (64.820 €) και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (185.200) κοινές ονομαστικές μετοχές. Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. κατέχει ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
PLAISIO ESTATE JSC Η εταιρεία PLAISIO ESTATE JSC δραστηριοποιείται στην αγορά, κτήση, εμπορία, ανέγερση, διαμόρφωση, πώληση, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη οιασδήποτε μορφής ακινήτων. Η έδρα της βρίσκεται στη Σόφια Βουλγαρίας, στην οδό Angel Kantcef 5. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα οκτώ χιλιάδες € (1.058.000,00 €) και κατέχεται σε ποσοστό 20% από της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

 

Κανονισμός Λειτουργίας

Κατεβάστε εδώ τον Κανονισμό Λειτουργίας.

Επιστροφή στην κορυφή