Μήνα- Μήνα

Το πρόγραμμα δόσεων Μήνα-Μήνα είναι χρηματοδότηση που χορηγείται από συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα.

Το πιστωτικό ίδρυμα εγκρίνει τη χρηματοδότηση μετά από αξιολόγηση της αίτησης με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πιστωτική πολιτική και εφόσον πληρούνται τα πιστωτικά κριτήρια.

Το επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό, 9,9% (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του Ν. 128/75, σήμερα 0,60%) και παραμένει αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης.

Tο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) ανέρχεται σε ποσοστό 12,19%. Το προαναφερόμενο ποσοστό του Σ.Ε.Π.Π.Ε. ισχύει για χρηματοδότηση €1.000 και καταβολή 36 μηνιαίων δόσεων.

Με την πρώτη δόση της χρηματοδότησης, εισπράττεται εφάπαξ ποσό διαχειριστικών και λειτουργικών εξόδων, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των €24 για χρηματοδότηση έως και €1.000 και στο ποσό των €36 για χρηματοδότηση άνω των €1.000.

Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μήνα -Μήνα online
Μπορείς να κάνεις αίτηση για το πρόγραμμα δόσεων Μήνα-Μήνα online. Δες εδώ αναλυτικά όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις.

Πληρωμή Μήνα-Μήνα
Η πληρωμή των δόσεων Μήνα-Μήνα μπορεί να γίνει με 3 γρήγορους τρόπους. Δες εδώ

Επιστροφή στην κορυφή