Ένα κλικ στο Plaisio.gr και γίνονται όλα δικά σου

6 απλά Βήματα

Μέσα σε λίγα λεπτά, ολοκληρώνεις online την αίτηση στο πρόγραμμα Μήνα-Μήνα ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα

Συχνές ερωτήσεις

 • Το πρόγραμμα Μήνα-Μήνα είναι χρηματοδότηση που χορηγείται από συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα
 • Το πιστωτικό ίδρυμα εγκρίνει τη χρηματοδότηση μετά από αξιολόγηση της αίτησης με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πιστωτική πολιτική και εφόσον πληρούνται τα πιστωτικά κριτήρια.
 • Το επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό, 9,9% (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του Ν. 128/75, σήμερα 0,60%) και παραμένει αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης.
 • Tο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) ανέρχεται σε ποσοστό 12,19%. Το προαναφερόμενο ποσοστό του Σ.Ε.Π.Π.Ε. ισχύει για χρηματοδότηση €1.000 και καταβολή 36 μηνιαίων δόσεων.
 • Με την πρώτη δόση της χρηματοδότησης, εισπράττεται εφάπαξ ποσό διαχειριστικών και λειτουργικών εξόδων, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των €24 για χρηματοδότηση έως και €1.000 και στο ποσό των €36 για χρηματοδότηση άνω των €1.000.
 • Το πρόγραμμα Μήνα-Μήνα προσφέρεται με δώρο τους τόκους για αγορές σε οικιακές συσκευές από 200€ και άνω, από 19/10/2020 έως 21/11/2020.
 • Το επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό, 0% και παραμένει αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης.
 • Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) ανέρχεται σε ποσοστό 1,576%. Το προαναφερόμενο ποσοστό του Σ.Ε.Π.Π.Ε. ισχύει για χρηματοδότηση €1.000 και καταβολή 36 μηνιαίων δόσεων.
 • Με την πρώτη δόση της χρηματοδότησης, εισπράττεται εφάπαξ ποσό διαχειριστικών και λειτουργικών εξόδων, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των €24 πλέον Φ.Π.Α. για χρηματοδότηση έως και €1.000 και στο ποσό των €36 πλέον Φ.Π.Α. για χρηματοδότηση άνω των €1.000.
 • Η αξιολόγηση της αίτησης για ποσό χρηματοδότησης έως και 1.000€ πραγματοποιείται σε 3 λεπτά.
 • Η αξιολόγηση της αίτησης για ποσό χρηματοδότησης άνω των 1.000€ πραγματοποιείται σε 20 λεπτά τις μέρες Δευτέρα έως Παρασκευή εφόσον η αίτηση γίνει έως τις 19:30.
 • Στην περίπτωση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης εκτός του ωραρίου λειτουργίας του εγκριτικού κέντρου (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-19:30) ή κατά τη διάρκεια αργιών, η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης τη πρώτη εργάσιμη ημέρα.

Ο χρόνος αξιολόγησης μπορεί να είναι διαφορετικός ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των συστημάτων και την εφαρμοζόμενη πιστωτική πολιτική του συνεργαζόμενου ιδρύματος

 • Μέσω ebanking της Εθνικής Τράπεζας, μεταφέροντας το ποσό δόσης στον προσωπικό σου ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης δανείου. Προσοχή: πρέπει να μπεις από το προσωπικό σου ebanking για να πραγματοποιήσεις τη μεταφορά
 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα Πλαίσιο
 • Στο δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
 • Μόνο το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σου.
 • Κάνεις Log in στο https://www.gsis.gr/ με τους προσωπικούς κωδικούς σου
 • Επιλέγεις εφαρμογές taxis net
 • Επιλέγεις την εφαρμογή: Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
 • Κατεβάζεις το εκκαθαριστικό σου σε μορφή PDF
  ΠΡΟΣΟΧΗ για την online αίτηση πρέπει να χρησιμοποιήσεις το εκκαθαριστικό σου ακριβώς όπως το αποθήκευσες σε pdf από το gsis
 • Η χορηγούμενη χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει έως και το 100% της συνολικής δαπάνης αγοράς των αγαθών.
 • Ελάχιστο ποσό χορηγουμένης χρηματοδότησης €200 και μέγιστο €6.000.
 • Η διάρκεια αποπληρωμής της χρηματοδότησης διαμορφώνεται από 6 έως 36 μήνες. Δεν ισχύει για επαγγελματικές αγορές (τιμολόγια), και για αγορές προπληρωμένων καρτών (posa) και δωροκαρτών.
 • Ισχύει για υπηρεσίες επέκτασης εγγύησης, μεταφοράς, εγκατάστασης ή συντήρησης αγαθών που αποτελούν το αντικείμενο της χρηματοδότησης ή για άλλες παρεπόμενες της αγοράς των αγαθών υπηρεσίες. Δεν ισχύει για υπηρεσίες εκτός των προαναφερόμενων.
 • Θα λάβεις email από τη συνεργαζόμενη τράπεζα.
 • Η πρόσβαση στο e banking της Εθνικής Τράπεζας είναι απαραίτητη προυπόθεση για την on line αίτηση. Αν δεν έχεις κωδικούς, μπορείς να απευθυνθείς σε ένα υποκατάστημα της Εθνικής τράπεζας.