Αν τύχει και περνάς έξω από ένα κατάστημα Πλαίσιο, μην ΞΕΧΝΑΣ! Και εδώ έχεις ΜΗΝΑ ΜΗΝΑ. Μπες μέσα, πάρε αυτό που θες άμεσα και πλήρωσε τις δόσεις σου χωρίς κάρτα αργότερα!

Συχνές ερωτήσεις για το ΜΗΝΑ ΜΗΝΑ

 • Η χορηγούμενη χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει έως και το 100% της συνολικής δαπάνης αγοράς των αγαθών.
 • Η διάρκεια αποπληρωμής της χρηματοδότησης διαμορφώνεται από 6 έως 36 μήνες. Δεν ισχύει για αγορές προπληρωμένων καρτών (posa) και δωροκαρτών.
 • Ισχύει για υπηρεσίες επέκτασης εγγύησης, μεταφοράς, εγκατάστασης ή συντήρησης αγαθών που αποτελούν το αντικείμενο της χρηματοδότησης ή για άλλες παρεπόμενες της αγοράς των αγαθών υπηρεσίες. Δεν ισχύει για υπηρεσίες εκτός των προαναφερόμενων.
 • Ελάχιστο ποσό χορηγουμένης χρηματοδότησης €200 και μέγιστο :
  • €15.000 για το Μήνα Μήνα στο κατάστημα
  • €6.000 για τo Μήνα Μήνα online
  • €3.000 για επαγγελματικές αγορές (μόνο για Ελεύθερους επαγγελματίες).
 • Ναι, μπορείς! Προσοχή η έκδοση τιμολογίου αφορά αποκλειστικά τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και δεν ισχύει για οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή εταιρίας

Μήνα Μήνα στο κατάστημα

 • Την ταυτότητα σου και το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σου.

Μήνα Μήνα on line

 • Μόνο το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σου.
 • Κάνεις Log in στο https://www.gsis.gr/ με τους προσωπικούς κωδικούς σου
 • Επιλέγεις εφαρμογές taxis net
 • Επιλέγεις την εφαρμογή: Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
 • Κατεβάζεις το εκκαθαριστικό σου σε μορφή PDF

ΠΡΟΣΟΧΗ για την online αίτηση πρέπει να χρησιμοποιήσεις το εκκαθαριστικό σου ακριβώς όπως το αποθήκευσες σε pdf από το gsis

Μήνα Μήνα στο κατάστημα

 • Η αξιολόγηση της αίτησης για ποσό χρηματοδότησης έως και 2.000€ πραγματοποιείται σε 3 λεπτά.
 • Η αξιολόγηση της αίτησης για ποσό χρηματοδότησης άνω των 2.000€ πραγματοποιείται σε 20 λεπτά τις μέρες Δευτέρα έως Παρασκευή εφόσον η αίτηση γίνει έως τις 19:30.
 • Για αιτήσεις χορήγησης άνω των €2.000, οι οποίες γίνονται μετά τις 19:30 ή σε μη εργάσιμες ημέρες, η αξιολόγηση ολοκληρώνεται από το πιστωτικό ίδρυμα την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Μήνα Μήνα on line

 • Η αξιολόγηση της αίτησης για ποσό χρηματοδότησης έως και 2.000€ πραγματοποιείται σε 3 λεπτά.
 • Η αξιολόγηση της αίτησης για ποσό χρηματοδότησης άνω των 2.000€ πραγματοποιείται σε 20 λεπτά τις μέρες Δευτέρα έως Παρασκευή εφόσον η αίτηση γίνει έως τις 19:30.
 • Στην περίπτωση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης εκτός του ωραρίου λειτουργίας του εγκριτικού κέντρου (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-19:30) ή κατά τη διάρκεια αργιών, η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης τη πρώτη εργάσιμη ημέρα.

Ο χρόνος αξιολόγησης μπορεί να είναι διαφορετικός ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των συστημάτων και την εφαρμοζόμενη πιστωτική πολιτική του συνεργαζόμενου ιδρύματος.

Θα λάβεις email από τη συνεργαζόμενη τράπεζα στο mail που έχεις δηλώσει στην Τράπεζα.

Η πρόσβαση στο e banking της Εθνικής Τράπεζας είναι απαραίτητη προυπόθεση για την on line αίτηση. Αν δεν έχεις κωδικούς, μπορείς να απευθυνθείς σε ένα υποκατάστημα της Εθνικής τράπεζας ή να εγγραφείς ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής i-bank.

 • Μέσω ebanking της Εθνικής Τράπεζας, μεταφέροντας το ποσό δόσης στον προσωπικό σου ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης δανείου. Προσοχή: πρέπει να μπεις από το προσωπικό σου ebanking για να πραγματοποιήσεις τη μεταφορά
 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα Πλαίσιο
 • Στο δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
 • Το πρόγραμμα Μήνα-Μήνα προσφέρεται με δώρο τους τόκους για όλα τα προϊόντα για συνολικές αγορές 200€ και άνω, από 27/09/2021 έως και 02/10/2021.
 • Το επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό, 0% και παραμένει αμετάβλητο για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης.
 • Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) ανέρχεται σε ποσοστό 1,576%. Το προαναφερόμενο ποσοστό του Σ.Ε.Π.Π.Ε. ισχύει για χρηματοδότηση €1.000 και καταβολή 36 μηνιαίων δόσεων.
 • Με την πρώτη δόση της χρηματοδότησης, εισπράττεται εφάπαξ ποσό διαχειριστικών και λειτουργικών εξόδων, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των €24 πλέον Φ.Π.Α. για χρηματοδότηση έως και €1.000 και στο ποσό των €36 πλέον Φ.Π.Α. για χρηματοδότηση άνω των €1.000.