Πίσω

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ “S10 & Note10 series |YouTube Premium - Galaxy Buds promo”

 • Όροι Διαγωνισμού
  • ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

   S10 & Note10 series |YouTube Premium - Galaxy Buds promo

   Η παρούσα προωθητική ενέργεια (η "Προωθητική Ενέργεια") απευθύνεται σε κατόχους Samsung Account και Samsung Members (για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Members πρέπει να διαθέτετε Samsung Account).

   Υπεύθυνος Προστασίας του Samsung Account και του Samsung Members για την Ε.Ε. είναι η Samsung Electronics (UK) Limited Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. Πολιτική Απορρήτου Samsung Account: https://account.samsung.com/membership/pp και Samsung Members εντός της εφαρμογής.

   Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στη Λ.Κηφισίας αρ. 24Α, ΤΚ 151 25 και με τηλ. επικοινωνίας 213 0163800 (καλούμενη εφεξής «η Διοργανώτρια») σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 999983565 , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, οδός Αμβροσίου Φρατζή 16, Τ.Κ. 11745, Τηλ: 210 8253751 (καλούμενη εφεξής η «Διαφημιστική») διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «S10 & Note10 series|YouTube Premium - Galaxy Buds promo» (εφεξής «η Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής (εφεξής «οι Όροι»), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.samsung.com/gr/offer/s10-note10-youtube-promo/ (εφεξής το «Site»).

   Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια και ανάδειξης των δικαιούχων στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας.

   Ρητώς διευκρινίζεται ότι θα αποδοθούν έως και 402 Δώρα (402 Samsung Galaxy Buds, SM-R170NZKAEUR και SM-R170NZWAEUR), όπως αυτά ορίζονται στον όρο 4.

   Σε κάθε περίπτωση κάθε συμμετέχων δικαιούται παράλληλα με τη διεκδίκηση ενός Δώρου σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω και τέσσερις (4) μήνες δωρεάν YouTube Premium (αναλυτικά τους όρους του YouTube premium μπορείτε να βρείτε εδώ).

   1. Δικαίωμα / Προϋποθέσεις Συμμετοχής (οι παρακάτω προϋποθέσεις συντρέχουν σωρευτικά)

    

   1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται από την Προωθητική Ενέργεια τα νομικά πρόσωπα, τα ανίκανα προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών του Ομίλου της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω Προωθητική ενέργεια. Επιτρέπεται μία συμμετοχή ανά Προϊόν σε όλη τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας.

   1.2. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια θα πρέπει ο συμμετέχων:

    

   α) να αγοράσει Samsung smartphone Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10 plus, Galaxy Note10, Galaxy Note10 plus με κωδικούς: SM-G970F, SM-G973F, SM-G975F, SM-N970F και SM-Ν975F αντίστοιχα (εφεξής το «Προϊόν») εντός του διαστήματος από 20/09/2019 έως και 18/10/2019 βάσει παραστατικού αγοράς («Διάστημα Αγορών») από τα κάτωθι συμμετέχοντα φυσικά ή/και ηλεκτρονικά καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών:

   Δίκτυο καταστημάτων Κωτσόβολος (http://www.kotsovolos.gr/site/allstores.jsp), Δίκτυο καταστημάτων Πλαίσιο (http://stores.plaisio.gr/), Δίκτυο καταστημάτων Media Markt (http://www.mediamarkt.gr/webapp/wcs/stores/servlet/MultiChannelMyStore?storeId=19701&langId=-18), Δίκτυο καταστημάτων Public (http://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp), Δίκτυο καταστημάτων

   Γερμανός (https://www.germanos.gr/storelocator/?gclid=Cj0KEQjwyN7JBRCZn7LKgb3ki8kBEiQAaLEsqvHjYCpfAmMnj6SUdlSciXE_YfhJNdYAnpZ5ml0Epl4aAhWA8P8HAQ), Δίκτυο καταστημάτων Cosmote https://www.cosmote.gr/mobile/cosmoportal/page/T19/section/Shops_Network, Δίκτυο Καταστημάτων Wind https://www.wind.gr/gr/wind/katastimata-wind/katastimata-wind/?accept=1&refer=https%253A%252F%252Fwww.google.gr%252F, Δίκτυο Καταστημάτων Vodafone http://www.vodafone.gr/portal/client/eshop/selectCounty!selectFromMap.action?pageId=608, Δίκτυο Καταστημάτων Welcome Stores (https://www.welcomestores.gr/stores/), Electronet (https://www.electronet.gr/stores).

   β) και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Διαδικασία Συμμετοχής που περιγράφεται παρακάτω εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος βάσει παραστατικού αγοράς («Διάστημα Συμμετοχής»).

   2. Διαδικασία Συμμετοχής / Μηχανισμός Προωθητικής Ενέργειας

    

   Για να συμμετάσχει κάποιος στην Προωθητική Ενέργεια θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα εντός του Διαστήματος Συμμετοχής:

   1. Να μπει εντός του Διαστήματος Συμμετοχής στην εφαρμογή Samsung Members που θα βρει προεγκατεστημένη στο Προϊόν που αγόρασε μέσα στο Διάστημα Αγορών και να συνδεθεί στο λογαριασμό του ή να δημιουργήσει λογαριασμό αν δεν έχει ήδη.

   2. Στο tab Πλεονεκτήματα (Benefits) να επιλέξει την προσφορά «S10 & Note10 series|YouTube Premium - Galaxy Buds promo» και να κάνει κλικ στο «Submit».

   3. Να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής επισυνάπτοντας το αποδεικτικό αγοράς του και παρέχοντας πληροφορίες όπως το σειριακό αριθμό (IMEI) και την ημερομηνία αγοράς.

   4. Να επιβεβαιώσει την προσφορά και τα στοιχεία του και να αποδεχτεί τους όρους.

   5. Αφού ελεγχθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του, θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης και θα επικοινωνήσει μαζί του η Διαφημιστική εταιρεία για την παράδοση του Δώρου σύμφωνα με τον όρο 4.

    

   Ρητώς διευκρινίζεται ότι το YouTube Premium ενεργοποιείται σύμφωνα με τους όρους του YouTube Premium που μπορείτε να βρείτε εδώ.

   Όλοι οι συμμετέχοντες στην Προωθητική ενέργεια αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στην Προωθητική ενέργεια. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Προωθητικής Ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Προωθητικής Ενέργειας. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.

   3. Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας

    

   Η συνολική Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας εκτείνεται από την έναρξη του Διαστήματος Αγορών (20/09/2019 και ώρα 00:00) μέχρι και την ολοκλήρωση της τελευταίας ημέρας του Διαστήματος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια (25/10/2019 και ώρα 23:59) όπως περιγράφεται ανωτέρω.

   Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο των καταληκτικών ημερομηνιών που αναφέρονται στους παρόντες Όρους ή κατόπιν απόδοσης του μεγίστου αριθμού Δώρων, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά το εκάστοτε Διάστημα Συμμετοχής θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

    

   4. Δώρα Προωθητικής ενέργειας / Τρόπος Παραλαβής

    

   Τα δώρα της Προωθητικής ενέργειας συνίστανται σε:

   402 Samsung Galaxy Buds SM-R170NZKAEUR και SM-R170NZWAEUR (τα «Δώρα»).

   Σε κάθε περίπτωση παρέχονται παράλληλα και 4 μήνες δωρεάν YouTube Premium, όπως περιγράφεται ανωτέρω στον όρο 2.

   Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν από τη Διαφημιστική εντός επτά εργασίμων (7) ημερών από την ημερομηνία του εκάστοτε email επιβεβαίωσης, για το χρόνο και τρόπο παραλαβής των Δώρων τους μέσω email στην διεύθυνση που δηλώθηκε στο Samsung Account. Τυχόν τέλη ή φόροι που αφορούν τη διάθεση του Δώρου βαραίνουν το δικαιούχο. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά.

   Η παραλαβή του Δώρου θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν επίδειξης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς του ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα και ηλικία του δικαιούχου. O δικαιούχος δικαιούται να παραλάβει το Δώρο του εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του μετά από συνεννόηση με τη Διαφημιστική. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προσέλθει εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του, αμελήσει, αδιαφορήσει, αρνηθεί το Δώρο το οποίο δικαιούται ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το Δώρο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αποκλείσει το άτομο αυτό. Ο νέος δικαιούχος θα ειδοποιηθεί με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και θα ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω σχετικά με την παραλαβή του Δώρου από αυτόν. Η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή θα επαναληφθεί μέχρι να βρεθεί έγκυρος δικαιούχος και να παραληφθεί το Δώρο από αυτόν.

   Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο δικαιούχο το Δώρο, ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δε θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

   5. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων

    

   Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

   (α) η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) την οποία δηλώνουν και το Samsung Account ανήκει στους ιδίους,

   (β) είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,

   (γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στην Προωθητική ενέργεια,

   (δ) με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική ενέργεια δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,

   (ε) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή της Προωθητικής Ενέργειας, των αποτελεσμάτων της, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, ή/και της εικόνας των δικαιούχων ή/και προβολής της εικόνας και φωνής των δικαιούχων (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής, Youtube κλπ), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κλπ), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά γήπεδα, δημόσιες εκδηλώσεις κλπ), σε οθόνες σε σημεία πώλησης και σε εσωτερικές παρουσιάσεις, για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της Προωθητικής Ενέργειας. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της

   Προωθητικής Ενέργειας, της συμμετοχής τους καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους.

   6. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

    

   Η Διοργανώτρια δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από την Προωθητική ενέργεια, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

   Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν ολοκληρώσει τη Διαδικασία Συμμετοχής ή δεν καταχωρήσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στη φόρμα συμμετοχής όπως περιγράφονται ανωτέρω εντός του Διαστήματος Συμμετοχής, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και δεν θα καταχωρείται έως ότου και εφόσον ο συμμετέχων συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία εγκαίρως και εντός του Διαστήματος Συμμετοχής.

   Οποιοσδήποτε από τους δικαιούχους, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

   (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

   (β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το δικαιούχο εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους ή για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του.

   7. Ακύρωση Προωθητικής ενέργειας / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

    

   Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη Διάρκεια της Προωθητικής ενέργειας, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτής ή /και να ματαιώσει την Προωθητική ενέργεια, με ανακοίνωση στο Site. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η Προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

   Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την Προωθητική ενέργεια ή την ακύρωσή του.

   Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στη φόρμα συμμετοχής της Προωθητικής Ενέργειας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη διαδικτυακή σελίδα της Προωθητικής ενέργειας κατά τη Διάρκεια ή για φόρμες που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες όρους θα τεθούν εκτός Προωθητικής Ενέργειας.

   8. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία της Διοργανώτριας

    

   Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου της Διοργανώτριας.

   9. Επίλυση Διαφορών

    

   Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.

   Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

   10. Πληροφορίες

    

   Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Προωθητική ενέργεια οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 80111 7267864 ή από κινητό στο 210-6897691, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 19:00 και Σάββατο 09:00-15:00.

    

   ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ YOUTUBE PREMIUM

   Αυτή η προωθητική ενέργεια για τη δωρεάν δοκιμή 4 μηνών του YouTube Premium διατίθεται μόνο στους συμμετέχοντες στην Ελλάδα που αγοράζουν και ενεργοποιούν μια συσκευή Samsung Galaxy S10e, S10, S10+, Galaxy Fold, Note10, Note10+, Note10 5G, Note10+ 5G, Tab 6, ή Tab S5e από 20 Φεβρουαρίου 2019 έως 29 Φεβρουαρίου 2020. Η προσφορά διατίθεται μόνο σε πελάτες που αυτήν τη στιγμή δεν είναι εγγεγραμμένοι στο YouTube Premium, το YouTube Music Premium ή τη Μουσική Google Play, δεν υπήρξαν εγγεγραμμένοι στο YouTube Premium, το YouTube Music Premium, το YouTube Red ή τη Μουσική Google Play και δεν έλαβαν μέρος σε κάποια δοκιμή του YouTube Premium, του YouTube Music Premium, του YouTube Red ή της Μουσικής Google Play στο παρελθόν. Η εξαργύρωση της προσφοράς πρέπει να γίνει έως τις 31 Μαρτίου 2020. Κατά την εγγραφή απαιτείται κάποιος έγκυρος τρόπος πληρωμής, ωστόσο δεν θα χρεωθείτε έως ότου λήξει η δοκιμαστική περίοδος. Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, θα χρεώνεστε αυτόματα την τυπική τιμή εγγραφής, που αυτήν τη στιγμή είναι 8,49 € τον μήνα. Μπορείτε να ακυρώσετε τη δοκιμή χωρίς χρέωση ανά πάσα στιγμή, προτού λήξει η δοκιμαστική περίοδος. Για την προσφορά απαιτείται Λογαριασμός Google. Βρείτε τους πλήρεις όρους εδώ: https://www.youtube.com/t/premium_restrictions. Υπεύθυνος προώθησης: Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea.

    

    

ΒΡΕΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Διάλεξε κατηγορία
Pc & Περιφερειακά
Desktops
Laptops
Περιφερειακά Pc
Αποθήκευση
Αναβάθμιση & Δίκτυα
Αναβάθμιση PC
Δικτυακά
Τηλεφωνία & Tablet
Τηλέφωνα
Tablet
Αξεσουάρ για κινητά
Αξεσουάρ για tablet
Τηλεοράσεις
TVs
Αξεσουάρ Τηλεόρασης
Φωτογραφία & Ήχος
Φωτογραφικές μηχανές
Αξεσουάρ φωτογραφικών μηχανών
Συστήματα ήχου
Ακουστικά
Gaming Zone
Κονσόλες
E-sports accessories
Τίτλοι Παιχνιδιών
Gaming collectables
Smart Tech & Gadgets
Wearables
Drones & RC
Gadgets
Smarthome
Εκτύπωση
Μηχανήματα Εκτύπωσης
Μελάνια - Αναλώσιμα εκτύπωσης
Χαρτιά
Έπιπλα
Καρέκλες
Έπιπλα Γραφείου
Παιχνίδια
STEM
Κλασικά παιχνίδια
Επιτραπέζια παιχνίδια
Δημιουργικά παιχνίδια
Τηλεκατευθυνόμενα
Η Κουζίνα μου
Πρωινό & Καφές
Πλύση Πιάτων
Μαγείρεμα
Ψύξη & Συντήρηση
Φροντίδα Σπιτιού
Καθαριότητα
Πλύση Ρούχων
Σιδέρωμα
Κλίμα Σπιτιού
Κλιματισμός
Ανεμιστήρες
Υγιεινή & Ατμόσφαιρα δωματίου
Προσωπική Περιποίηση
Για τον άνδρα
Για τη γυναίκα
 
 
Εύρος τιμών
28.000+ προϊόντα διαθέσιμα
Δες όλα τα αποτελέσματαΕπαναφορά όλων