Δωροκάρτα Πλαίσιο

ΔΩΡΟΚΑΡΤΕΣ

Στο Πλαίσιο έχεις τη δυνατότητα να αγοράσεις προπληρωμένες κάρτες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα καταστήματά μας, για αγορά όλης τη γκάμας των προϊόντων μας. Οι δωροκάρτες είναι διαθέσιμες:

  1. Σε φυσική μορφή, τις οποίες μπορείς να προμηθευτείς στο ταμείο οποιουδήποτε από τα καταστήματά μας. Η αξία της κάθε δωροκάρτας μπορεί να είναι 10€, 20€, 50€, 100€ και 500€. Αν επιθυμείς κάποια ενδιάμεση αξία από τις προαναφερθείσες, μπορείς να αγοράσεις συνδυασμό δωροκαρτών.
  2. Σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του online καταστήματός μας www.plaisio.gr. Η αξία που μπορείς να επιλέξεις είναι από 10€ μέχρι και 500€ και αποστέλλεται απευθείας μέσω email στον αποδέκτη, μαζί με το μήνυμα που θα συμπεριλάβεις.

 

Οι όροι εξαργύρωσης και για τα δύο είδη δωροκαρτών είναι οι παρακάτω:

  1. Η ισχύς της κάθε δωροκάρτας είναι για ένα (1) έτος από την ημέρα της έκδοσής της. Μετά την πάροδο της συγκεκριμένηςχρονικής διάρκειας η δωροκάρτα καθίσταται ανενεργή και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορά οποιουδήποτε φυσικού προϊόντος υπάρχει στη γκάμα μας.
  3. Δεν ανταλλάσσεται με χρήματα και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί για αγορά ψηφιακού περιεχομένου.
  4. Δεν μπορεί να εξαργυρωθεί για αγορά υπηρεσιών, εκτός αν η αγορά της υπηρεσίας γίνει συνδυαστικά με φυσικό προϊόν (πχ αγορά κλιματιστικού + εγκατάσταση).
  5. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μια αγορά προϊόντων, η αξία των οποίων θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό που αναγράφεται στη δωροεπιταγή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί για αγορά προϊόντων μικρότερης αξίας, η διαφορά που θα προκύψει δεν επιστρέφεται, ούτε πιστώνεται για μελλοντική χρήση.
  6. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά παραπάνω από μία δωροκάρτες σε μία αγορά αρκεί η αξία της να είναι μεγαλύτερη ή ίση από τη συνολική αξία των δωροκαρτών.
  7. Η εξαργύρωση μπορεί να γίνει σε όλα τα κανάλια πωλήσεων της εταιρίας μας (φυσικά καταστήματα, τηλεφωνικά, online).
  8. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από τον πελάτη να αποδείξει ότι είναι ο κάτοχος της δωροκάρτας.
Επιστροφή στην κορυφή