Ποιες επισκευές υποστηρίζονται

Το Πλαίσιο service παρέχει τεχνική υποστήριξη σε desktop, notebooks, smartphones, tablets, τηλεοράσεις, προϊόντα εικόνας και ήχου, μηχανήματα γραφείου, μικρές αλλά και μεγάλες οικιακές συσκευές.

Συγκεκριμένα, για την κατηγορία των notebooks, το Πλαίσιο service είναι εξουσιοδοτημένος πάροχος service για συσκευές HP, ASUS και Toshiba.

Η τεχνική υποστήριξη αφορά επισκευές εκτός εγγύησης για το σύνολο των Brands και επισκευές εντός και εκτός εγγύησης για τα προϊόντα των Turbo-X, Sentio, Q-Connect, Kendrix και Nuvelle.

Επιστροφή στην κορυφή