Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

H ΠΛΑΙΣΙΟ Computers προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια ώστε να εξασφαλίζει την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ιστότοπο www.plaisio.gr, όσον αφορά  την μη ύπαρξη νομικού ελαττώματος τω πραγμάτων  που διατίθενται από τον ιστότοπο και των σχετικών υπηρεσιών και την ανταπόκριση τους προς την σύμβαση, όπως αυτή προβλέπεται στα άρθρα 534 έως 538 του Αστικού Κώδικα.

 

Η ΠΛΑΙΣΙΟ δεν ευθύνεται για δηλώσεις (προωθητικές ενέργειες ή περιγραφές) τρίτων που αφορούν τα προϊόντα,  για χαρακτηριστικά των προϊόντων τα οποία δεν γνωρίζει και δεν μπορούσε εύλογα να γνωρίζει, ή αν κατά τον χρόνο της παραγγελίας μια δήλωση σχετικά με χαρακτηριστικά του προϊόντος έχει αλλάξει με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο με αυτόν που είχε γίνει και αν η απόφαση του αγοραστή δεν μπορούσε να επηρεαστεί από την δήλωση/ανακοίνωση/γνωστοποίηση χαρακτηριστικών με το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Τέλος, η ΠΛΑΙΣΙΟ δεν ευθύνεται για προφανή τεχνικά ή  τυπογραφικά λάθη, που έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας και επίσης αν η απόφαση του αγοραστή δεν μπορούσε να επηρεαστεί από την δήλωση/ανακοίνωση/γνωστοποίηση χαρακτηριστικών με το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

 

Σχετικά με την παροχή ψηφιακού περιεχομένου

«ψηφιακό περιεχόμενο»: είναι δεδομένα τα οποία παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή,

«ψηφιακή υπηρεσία» είναι:

α) υπηρεσία που επιτρέπει στον λήπτη να δημιουργεί, να επεξεργάζεται, να αποθηκεύει δεδομένα σε ψηφιακή μορφή ή να έχει πρόσβαση σε αυτά, ή

β) υπηρεσία που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων σε ψηφιακή μορφή ή κάθε άλλη αλληλεπίδραση με τα δεδομένα αυτά, τα οποία ξαναφορτώνονται ή δημιουργούνται από τον λήπτη ή άλλους χρήστες της εν λόγω υπηρεσίας,

H ΠΛΑΙΣΙΟ Computers προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια ώστε να εξασφαλίζει την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ιστότοπο www.plaisio.gr, όσον αφορά  την ανταπόκριση του ψηφιακού περιεχομένου ή των υπηρεσιών  προς την σύμβαση, όπως αυτή προβλέπεται στα άρθρα 9 έως 14 του ν.4967/2022.

Επιστροφή στην κορυφή