Γενικοί Όροι

Το www.plaisio.gr είναι ο ιστότοπος του ηλεκτρονικού καταστήματος της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ Computers Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στη Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττικής, στην Ελλάδα με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.121561160000, ΑΦΜ: 094222211 / Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών (του λοιπού «η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers»). Πριν περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας και κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται εδώ και εφαρμόζονται για την περιήγηση και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers (του λοιπού «οι Γενικοί Οροί»).

Η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Γενικούς Όρους. Η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, εμφανίζοντας σχετική επισήμανση της ημερομηνίας ισχύος της κάθε έκδοσης των όρων στην αρχή του κειμένου. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή Γενικών Όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει με βάση την διαδικασία η οποία περιγράφεται στους Γενικούς Όρους όπως ισχύουν κατά περίπτωση κατά την στιγμή της παραγγελίας. Η τελευταία αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε στις 07/02/2023.

Επιστροφή στην κορυφή