Ποιο είναι το ιδανικό μέγεθος οθόνης για σένα;
Πολλαπλασιάζοντας το μέγεθος της οθόνης επί 1,2 βρίσκεις την ιδανική απόσταση που πρέπει να έχεις από την οθόνη. Μετάτρεψε τις ίντσες σε εκατοστά πολλαπλασιάζοντας με 2,54.
  • 75+ και άνω75+ και άνω
  • 55” έως 70”55” έως 70”
  • 39” έως 54”39” έως 54”
  • έως 32”έως 32”