ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

 • Όροι Διαγωνισμού
  • ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

    

    

   ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ- ΔΩΡΑ- ΤΙΤΛΟΣ

   Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

   ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία»), με έδρα τη Μαγούλα Αττικής, διοργανώνει την ακόλουθη προωθητική ενέργεια («κλήρωση») με τον τίτλο «Canon Mirrorless 3ημερο Αγίου Πνεύματος».

    

   Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην κλήρωση θα λαμβάνουν γνώση των όρων της κλήρωσης από το Instagram, Facebook, Social Media.

    

   Στην κλήρωση, θα συμμετέχουν όλοι όσοι, σωρευτικά:

   -Έχουν αγοράσει έστω ένα από τους παρακάτω κωδικούς Canon Mirrorless κάμερες από τις 27/05/2024 έως 09/06/2024 :

    

   3138070

   Canon Mirrorless Eos RP 24-105mm

   4273931

   Canon Mirrorless EOS R100 18-45mm

   4182588

   Canon Mirrorless EOS R50 18-45 S SEE

   4119525

   Canon EOS R6 Mark II body

   3551792

   Canon Mirrorless EOS R6 Body

   3551806

   Canon Mirrorless R6 24-105mm STM

   4185110

   Canon Mirrorless EOS R50 18-45 White

   4182545

   Canon Mirrorless EOS R8 body

   4021622

   Canon EOS R10 RF-S 18-150 IS SMT

   4182596

   Canon Mirrorless EOS R50 18-45 + 55-210

   4182553

   Canon Mirrorless EOS R8 24-50 F4.5-6.3

   3764583

   Canon Mirrorless M50 II Streaming Kit

   3551784

   Canon Mirrorless EOS R5 Body

   3547558

   Canon Mirrorless M200 15-45 Black

   3806235

   Canon EOS M50 MK II 15-45mm

   4021614

   Canon EOS R10 RF-S 18-45 IS STM

   4128303

   Canon EOS R6 Mark II Kit RF 24-105mm f/4

   4128419

   Canon Mirrorless EOS R6 Mark II Kit RF 2


    

   3137953

   Canon Mirrorless Eos RP

   4141768

   Canon Mirrorless EOS R7 18-150 IS STM

   4182561

   Canon Mirrorless EOS R50 body

    

   3138070

   Canon Mirrorless Eos RP 24-105mm

   4273931

   Canon Mirrorless EOS R100 18-45mm

   4182588

   Canon Mirrorless EOS R50 18-45 S SEE

   4119525

   Canon EOS R6 Mark II body

   3551792

   Canon Mirrorless EOS R6 Body

   3551806

   Canon Mirrorless R6 24-105mm STM

   4185110

   Canon Mirrorless EOS R50 18-45 White

   4182545

   Canon Mirrorless EOS R8 body

   4021622

   Canon EOS R10 RF-S 18-150 IS SMT

   4182596

   Canon Mirrorless EOS R50 18-45 + 55-210

   4182553

   Canon Mirrorless EOS R8 24-50 F4.5-6.3

   3764583

   Canon Mirrorless M50 II Streaming Kit

   3551784

   Canon Mirrorless EOS R5 Body

   3547558

   Canon Mirrorless M200 15-45 Black

   3806235

   Canon EOS M50 MK II 15-45mm

   4021614

   Canon EOS R10 RF-S 18-45 IS STM

   4128303

   Canon EOS R6 Mark II Kit RF 24-105mm f/4

   4128419

   Canon Mirrorless EOS R6 Mark II Kit RF 2

   3137953

   Canon Mirrorless Eos RP

   4141768

   Canon Mirrorless EOS R7 18-150 IS STM

   4182561

   Canon Mirrorless EOS R50 body

    

    

   • και έχουν αποδεχθεί τους παρόντες όρους, διαθέσιμους στο:

   https:// ww w.plaisio . gr/fb -co ntest2 -terms/

    

   Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός και ένας (1) αναπληρωματικός. Ο τυχερός θα κερδίσει:


   1. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα και ένα όχημα για τις διαδρομές

    Πειραιάς Σύρος 22/06/2024 07:00-09:35 Σύρος Πειραιάς 24/06/2024 14:35-16:50

   2. Διαμονή στο ξενοδοχείο PINO DI LOTO BOUTIQUE BED & BREAKFAST https://www.pinodiloto.gr/ που περιλαμβάνει 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα σε δίκλινο δωμάτιο με πρωϊνό.

    

   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής, η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή όποιον έχει την επιμέλεια του

   ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   Από την κλήρωση εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

    

   Δυνατότητα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι αγοράσουν ένα προϊόν από τα προαναφερόμενα από την 27/05/2024 μέχρι και την 09/06/2024 στις 23:59. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές άλλες συμμετοχές στην κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα στις 10/06/2024 στις 11:00. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός και ένας (1) αναπληρωματικός.

   Αποδεκτή συμμετοχή θεωρείται εκείνη που έχει καταχωρηθεί με μοναδικό συνδυασμό email και αριθμό τηλεφώνου. Ο ίδιος αριθμός τηλεφώνου, ή η ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να συμμετέχει παραπάνω από μια φορά στο διαγωνισμό.

   Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας.

    

   Ο νικητής υποχρεούνται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση που θα λάβει.


   Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά. Εάν δεν απαντήσει στην τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε να μας ενημερώσει για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση & Τ.Κ.) εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η Πλαίσιο απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον αναπληρωματικό. Για την επικοινωνία με τον αναπληρωματικό ισχύει η ίδια ανωτέρω διαδικασία. Αν για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω αποκλεισθεί και ο αναπληρωματικός, η κλήρωση κηρύσσεται άγονη.

    

   Η ΠΛΑΙΣΙΟ θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα μας παρέχετε, όπως περιγράφονται ανωτέρω, αποκλειστικά για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού. Επιπλέον πιθανά να απαιτηθεί η χρήση του ονόματος και της εικόνας σας σε φωτογραφία ή βιντεοσκοπημένα για τις ανάγκες προβολής της προωθητικής ενέργειας ιδίως στον τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΠΛΑΙΣΙΟ. Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται από συνεργάτες μας για την εκπλήρωση όρων του διαγωνισμού και οι οποίοι θα είναι ενεργούντες την επεξεργασία για εμάς. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τα στοιχεία σας θα καταστρέφονται εκτός και αν η επεξεργασία τους συνεχίζει να είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντος της ΠΛΑΙΣΟ (πχ αντιμετώπιση αμφισβήτησης αποτελεσμάτων κλήρωσης). Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλούμε επισκεφθείτε το

   https:/ / w w w.p laisio. gr/ Help / Gen eralInfor mati on/LegalFramewor k/ PrivacyPolicy . Για κάθε θέμα που τυχόν έχετε σχετικά με την νομοθεσία των προσωπικών δεδομένών μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Αρχή www.dpa.gr

Επιστροφή στην κορυφή