Κάνουμε ΔΩΡΟ ίσο με την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα του καταστήματος Καλλιθέας ΜΟΝΟ ΓΙΑ 3 ΩΡΕΣ!