Δωροκάρτες / Κουπόνια

ΔΩΡΟΚΑΡΤΕΣ

Στο Πλαίσιο έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε προπληρωμένες κάρτες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα καταστήματά μας, για αγορά όλης τη γκάμας των προϊόντων μας. Οι δωροκάρτες είναι διαθέσιμες:

 1. Σε φυσική μορφή, τις οποίες μπορείτε να προμηθευτείτε στο ταμείο οποιουδήποτε από τα καταστήματά μας. Η αξία της κάθε δωροκάρτας μπορεί να είναι 10€, 20€, 50€, 100€ και 500€. Αν επιθυμείτε κάποια ενδιάμεση αξία από τις προαναφερθείσες, μπορείτε να αγοράσετε συνδυασμό δωροκαρτών.
 2. Σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του online καταστήματός μας www.plaisio.gr. Η αξία που μπορείτε να επιλέξετε είναι από 10€ μέχρι και 500€ και αποστέλλεται απευθείας μέσω email στον αποδέκτη, μαζί με το μήνυμα που θα συμπεριλάβετε.

 

Οι όροι εξαργύρωσης και για τα δύο είδη δωροκαρτών είναι οι παρακάτω:

 1. Η ισχύς της κάθε δωροκάρτας είναι για ένα (1) έτος από την ημέρα της έκδοσής της. Μετά την πάροδο της συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας η δωροκάρτα καθίσταται ανενεργή και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί.
 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορά οποιουδήποτε φυσικού προϊόντος υπάρχει στη γκάμα μας.
 3. Δεν ανταλλάσσεται και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί για αγορά ψηφιακού περιεχομένου.
 4. Δεν μπορεί να εξαργυρωθεί για αγορά υπηρεσιών, εκτός αν η αγορά της υπηρεσίας γίνει συνδυαστικά με φυσικό προϊόν (πχ αγορά κλιματιστικού + εγκατάσταση).
 5. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μια αγορά προϊόντων, η αξία των οποίων θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό που αναγράφεται στη δωροεπιταγή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί για αγορά προϊόντων μικρότερης αξίας, η διαφορά που θα προκύψει δεν επιστρέφεται, ούτε πιστώνεται για μελλοντική χρήση.
 6. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά παραπάνω από μία δωροκάρτες σε μία αγορά αρκεί η αξία της αγοράς να είναι μεγαλύτερη ή ίση από τη συνολική αξία των δωροκαρτών.
 7. Η εξαργύρωση μπορεί να γίνει σε όλα τα κανάλια πωλήσεων της εταιρίας μας (φυσικά καταστήματα, τηλεφωνικά, online).
 8. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από τον πελάτη να αποδείξει ότι είναι ο δικαούχος της δωροκάρτας.

 

 

ΚΟΥΠΟΝΙΑ

Το Πλαίσιο παρέχει κατά καιρούς κουπόνια έκπτωσης στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών που διενεργεί. Τα κουπόνια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αγορές από τα καταστήματά μας ως έκπτωση επί της τιμής του προϊόντος.

 

Οι όροι εξαργύρωσης των κουπονιών είναι οι παρακάτω:

 1. Η ισχύς για κάθε κουπόνι ξεκινάει από την ημερομηνία έκδοσής του και λήγει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται στα πλαίσια της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας. Μετά την πάροδο της συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας το κουπόνι καθίσταται ανενεργό και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί.
 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορά οποιουδήποτε φυσικού προϊόντος υπάρχει στη γκάμα μας.
 3. Δεν ανταλλάσσεται και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί για αγορά ψηφιακού περιεχομένου.
 4. Δεν μπορεί να εξαργυρωθεί για αγορά υπηρεσιών, εκτός αν η αγορά της υπηρεσίας γίνει συνδυαστικά με φυσικό προϊόν (πχ αγορά κλιματιστικού + εγκατάσταση).
 5. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μια αγορά προϊόντων, η αξία των οποίων θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό που αναγράφεται στο κουπόνι. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί για αγορά προϊόντων μικρότερης αξίας, η διαφορά που θα προκύψει δεν επιστρέφεται, ούτε πιστώνεται για μελλοντική χρήση.
 6. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά παραπάνω από ένα κουπόνι σε μία αγορά αρκεί η αξία της αγοράς να είναι μεγαλύτερη ή ίση από τη συνολική αξία των κουπονιών.
 7. Η εξαργύρωση μπορεί να γίνει σε όλα τα κανάλια πωλήσεων της εταιρίας μας (φυσικά καταστήματα, τηλεφωνικά, online).
 8. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από τον πελάτη να αποδείξει ότι είναι ο δικαιούχος του κουπονιού.

 

*Τα κουπόνια στέλνονται σε ηλεκτρονική μορφή σε email που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος κατά την αγορά. Ανάλογα με την προωθητική ενέργεια μπορεί να υπάρχουν επιπλέον όροι για την εξαργύρωση του κάθε κουπονιού, οι οποίοι αναγράφονται στο κάτω μέρος του προαναφερθέντος email.

Επιστροφή στην κορυφή