Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους;
Ανακαίνισε το σπίτι σου και εξόπλισέ το με τις πιο ενεργειακά αποδοτικές συσκευές.