Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Ως εσωτερικός ελεγκτής της Πλαίσιο έχει ορισθεί η κα. Στέλλα Γιοβανάκη.

Επιστροφή στην κορυφή