Χρήση υπηρεσίας αναζήτησης προϊόντων με εικόνα (Υπηρεσία VISENZE)

Ο χρήστης της εν λόγω Υπηρεσίας («ViSenze Service») συμφωνεί να μην χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες ViSenze για:

(α) να μεταφορτώσει ή με κάθε τρόπο αναπαράγει ή μεταδώσει με άλλο τρόπο εικόνα που περιέχει περιεχόμενο, το οποίο είναι καθ’ οιοδήποτε τρόπο αντίθετο προς την ισχύουσα νομοθεσία ή επιβλαβές προς την Εταιρία ή αντίθετο προς το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια τάξη.

(β) να μεταφορτώσει ή με κάθε τρόπο αναπαράγει ή μεταδώσει με άλλο τρόπο οποιαδήποτε εικόνα προιόντος τρίτης ανταγωνίστριας εταιρίας.

(γ) να βλάψει τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.

(δ) να μεταφορτώσει ή με κάθε τρόπο αναπαράγει ή μεταδώσει με άλλον τρόπο οποιαδήποτε εικόνα, ανεξάρτητα από τον υλικό φορέα της και την μορφή της (έντυπη ή ψηφιακή ή άλλη), την οποία δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή βάσει άλλων συμβατικών ή εμπιστευτικών σχέσεων ή να χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς της υπηρεσίας ViSenze εικόνα η οποία δεν αποδίδει με πληρότητα το αντικείμενο της.

(ε) να μεταφορτώσει ή με κάθε τρόπο αναπαράγει ή μεταδώσει με άλλο τρόπο οποιαδήποτε εικόνα η οποία παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά ή δικαιώματα προσωπικότητας, οποιουδήποτε προσώπου.

(στ) να μεταφορτώσει ή με κάθε τρόπο αναπαράγει ή μεταδώσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε αρχείο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κωδικό υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να διακόπτουν, καταστρέφουν ή περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή ή υλικού υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

(ζ) να εμπλακεί κάνοντας χρήση του συστήματος αναπαραγωγής εικόνας ViSenze ή/και του δικτυακου χώρου www.plaisio.gr, σε παράνομη δραστηριότητα ή να παραβιάσει σκόπιμα ή μη τυχόν εφαρμοστέο νόμο, καταστατικό, διάταγμα, κανονισμό, απόφαση, κανόνα ή κώδικα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κανονισμών, κανόνων, γνωστοποιήσεων ή οδηγιών οποιουδήποτε ρυθμιστικού φορέα ή αρχής, κυβερνητικής υπηρεσίας ή εθνικών ή επιπέδου ΕΕ ή άλλων συστημάτων ασφαλείας οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ή / και

(η) να προσδώσει οποιοδήποτε παράνομο ή ανήθικο ή καταχρηστικό περιεχόμενο σε οποιαδήποτε εικόνα ή να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ViSenze για οποιαδήποτε καταχρηστική ή παράνομη δραστηριότητα.

Επιστροφή στην κορυφή