Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής

Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE που εδρεύει στην Θέση Σκληρή περιοχή Μαγούλας, με Α.Φ.Μ.: 094222211 και Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, (εφεξής η «Εταιρεία») παρέχει στο πλαίσιο της Black Friday στους πελάτες της τη δυνατότητα επιστροφής (με την μορφή ηλεκτρονικού κουπονιού δυνάμενου να χρησιμοποιηθεί σε επόμενη αγορά του πελάτη από την Εταιρεία) της χρηματικής διαφοράς ανάμεσα στην τιμή στην οποία ο συγκεκριμένος πελάτης αγόρασε προϊόν από την Εταιρεία και τυχόν φθηνότερη τιμή στην οποία προσφέρει το ίδιο προϊόν (μάρκα, μοντέλο, τύπος) μετά από αγορά από τον πελάτη του συγκεκριμένου προϊόντος, ο ανταγωνισμός ή ακόμα και η ίδια η Εταιρεία. Η παραπάνω εγγύηση αφορά όλα τα προϊόντα τα οποία θα φέρουν τη σήμανση Black Friday στο plaisio.gr έως τις 29.11.2019. Η προσφορά αυτή αρχίζει από 20.11.2019.

Όροι και προϋποθέσεις:

Να είναι καινούργιο (ενδεικτικά να μην είναι εκθεσιακό), η συσκευασία του να είναι σφραγισμένη, να μην έχει οποιοδήποτε ελάττωμα ή φθορά, να είναι ετοιμοπαράδοτο και να έχει γραπτή ισχύουσα στην Ελλάδα εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή ή επίσημης αντιπροσωπείας, να μην είναι προϊόν παράλληλων εισαγωγών εκτός της ΕΕ.

Το προϊόν με χαμηλότερη τιμή θα πρέπει να εμφανίζεται σε διαφημιστική ενέργεια, που επικοινωνείται είτε τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, ψηφιακά στα πλαίσια καμπάνιας ή σε έντυπο (φυλλάδιο), να βρίσκεται σε απόθεμα και η τιμή αυτή να έχει ισχύ τουλάχιστον 24 ώρες.

Πρόσθετες δωρεάν παροχές υπηρεσιών ή/και προϊόντων μαζί με το συγκρινόμενο Προϊόν δεν καλύπτονται και δεν υπολογίζονται στα πλαίσια της παρούσας Εγγύησης Χαμηλότερης Τιμής. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι η χαμηλότερη τιμή αυτού του προϊόντος θα πρέπει να αφορά αυτούσια την λιανική τιμή μονάδας για την διάθεσή του και όχι την τιμή που τυχόν προσφέρεται στον καταναλωτή στο πλαίσιο ή σε εξάρτηση της αγοράς του με ειδικές προσφορές, ενέργειες προνόμια ή εκπτώσεις.

Το προϊόν θα πρέπει να πωλείται λιανικώς σε κατάστημα ανταγωνιστή μας Ως «ανταγωνιστής» νοείται επιχείρηση με διάρθρωση ανάλογη με την δική μας που να επιτρέπει την αντικειμενική σύγκριση και ο οποίος εδρεύει εντός Ελλάδας. Ανταγωνιστής θεωρείται μια επιχείρηση η οποία διαθέτει σωρευτικά τουλάχιστο τα εξής (α) ηλεκτρονικό (online) κατάστημα και (β) τουλάχιστον 10 φυσικά καταστήματα στην Ελλάδα από τα οποία να προβάλλεται και να διατίθεται άμεσα σε πώληση το προϊόν. Εξαιρούνται και δεν εμπίπτουν στην έννοια του καταστήματος τα σημεία παράδοσης αγαθών («pick-up points»).

Ρητά εξαιρούνται της παρούσας οι εξής περιπτώσεις:

Τιμές που προσφέρονται για το ίδιο προϊόν από ανταγωνίστριες εταιρείες στα πλαίσια πακέτων προσφορών (π.χ στο πλαίσιο δώρων, δωροεπιταγών και γενικά οποιωνδήποτε συνδυαστικών προσφορών).

Τιμές ταχυδρομικών πωλήσεων, καθώς και οι τιμές που αφορούν σε πωλήσεις από κατάστημα φυσικό η μη, εκτός του ελλαδικού χώρου

Τιμές που προσφέρονται μέσω club ειδικών προνομίων στους συμμετέχοντες σε αυτό ή μέσω loyalty card, ή μέσω άλλων συναφών εμπορικών πρακτικών.

Τιμές που αφορούν πωλήσεις χονδρικής ( δηλ. πωλήσεις Business to Business)

Εάν η χαμηλότερη τιμή προκύπτει από κατάστημα που εκποιεί εμπορεύματα σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού

Πωλήσεις από καταστήματα που είναι σταθερά εκπτωτικού χαρακτήρα (discount store).

Ο πελάτης θα επωφελείται της επιστροφής διαφοράς τιμής που προσφέρει η Εταιρεία εφόσον υποβάλλει ο ίδιος σχετικό αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας (https://www.plaisio.gr/ContactForm) με θέμα «Black Friday Εγγύηση Τιμής» έως τις 29/11/2019. Ο πελάτης προκειμένου να επωφεληθεί της χαμηλότερης τιμής θα πρέπει για μαζικές ενέργειες επικοινωνίας (above the line ενέργειες) να αναφέρει το μέσο, την ημερομηνία και την τιμή του προϊόντος που θεωρεί χαμηλότερη της προσφερομενης από την Εταιρεία, όπως επικοινωνήθηκε και σε below the line ενέργειες να προσφέρει αποδεικτικό της ενέργειας (πχ screenshot) όπου θα προκύπτει η τιμή, η ημερομηνία και το προϊόν. Για οποιαδήποτε παραγγελία ή αγορά γίνει από τα καταστήματα της Εταιρείας μετά της 29/11/2019, η παρούσα εγγύηση χαμηλότερης τιμής δεν θα ισχύει και σε κάθε περίπτωση η προσφορά ισχύει σχετικά με την αγορά ενός προϊόντος αυτού του είδους, χαρακτηριστικών και μάρκας.

Εφόσον ο πελάτης είναι επιλέξιμος για την εγγύηση χαμηλότερης τιμής, θα λάβει το κουπόνι ηλεκτρονικά έως και τις 06/12/2019. Το κουπόνι θα μπορεί να εξαργυρωθεί στην Εταιρεια από 06/12/2019-10/01/2020 για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από τα καταστήματα Πλαίσιο, το plaisio.gr ή τηλεφωνικά στο 800 11 12345.

Οι ανωτέρω όροι λειτουργούν σωρευτικά. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε την παρούσα εμπορική πολιτική της καθώς και να προβεί οποτεδήποτε στις οποιεσδήποτε αλλαγές/τροποποιήσεις στους παρόντες όρους/προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Κατάργηση ή τροποποίηση δεν θα αφορά προϊόντα τα οποία πωλήθηκαν από την Εταιρεία πριν την ανακοίνωση της κατάργησης ή τροποποίησης των παρόντων όρων. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους/προϋποθέσεις κριθεί άκυρος ή σε κάθε περίπτωση ανεφάρμοστος, αυτό δε θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων.

Επιστροφή στην κορυφή