Ερχόμαστε στον
χώρο σου και με

την παράδοση της
νέας σου συσκευής,
παραλαμβάνουμε

την παλιά σου.


Γίνε μέρος
της λύσης για το

καλύτερο μέλλον
του πλανήτη,
ανακυκλώνοντας τις
παλιές σου ηλεκτρικές

συσκευές, γιατί...


Πλαίσιο Υπηρεσίες
Είμαστε εδώ για κάθε σου ανάγκη