Τι περιλαμβάνει η standard

επέκταση εγγύησης

Παροχές
Χρονική διάρκεια

5 έτη

Τηλεφωνικός Αριθμός επικοινωνίας

210 2895000

Απεριόριστος Αριθμός επισκευών

Δωρεάν Εργασία

Απόκτησε την standard
επέκταση εγγύησης
με 3 τρόπους

Υπηρεσίες για Τηλεοράσεις Υπηρεσίες για Τηλεοράσεις

Επίλεξε επέκταση εγγύησης
από το Πλαίσιο και γλίτωσε
τα έξοδα επισκευής

Υπηρεσίες για Τηλεοράσεις Υπηρεσίες για Τηλεοράσεις Υπηρεσίες για Τηλεοράσεις Υπηρεσίες για Τηλεοράσεις