Απόλαυσε την ευελιξία του προγράμματος μήνα-μήνα και κάνε τις πληρωμές των δόσεων
με τον τρόπο που σε εξυπηρετεί καλύτερα.