Prev Next
Prev Next
Prev Next
Prev Next

*Απόδοση: Στη λειτουργία Turbo φτάνει τα απαιτούμενα επίπεδα συλλογής σκόνης που ορίζονται για σκούπες με καλώδιο σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) No 666/2013 (μέτρηση σύμφωνα με EN 60312-1:2017). Διάρκεια: Η μία μπαταρία φορτίζει στον ταχυφορτιστή, ενώ η άλλη χρησιμοποιείται στη λειτουργία. Ανάλογα με το μοντέλο.

**Όροι και προϋποθέσεις στο www.bosch-home.gr

Επιστροφή στην κορυφή