Ώρα να πείς ΑΝΤΙΟ...

στο παλιό σου πατίνι ή ποδήλατο και να πάρεις Όφελος έως 300€ για το καινούριο σου EGOBOO!

Ηλεκτρικά
Πατίνια

Prev Next

Ηλεκτρικά
Ποδήλατα

Prev Next

*H ενέργεια της απόσυρσης ισχύει από 01/03/2022 έως και 31/03/2022. Για την συμμετοχή στην ενέργεια απαιτείται η παράδοση προς ανακύκλωση οποιουδήποτε ηλεκτρικού είτε συμβατικού πατινιού ή ποδηλάτου, σε ένα από τα φυσικά καταστήματα ΠΛΑΙΣΙΟ και η ταυτόχρονη αγορά ή παραγγελία EGOBOO ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού πατινιού, που συμμετέχει στο πρόγραμμα. To όφελος αποδίδεται με την μορφή έκπτωσης στο παραστατικό.

Επιστροφή στην κορυφή