Κάνε UPDATE στις οικιακές σου συσκευές! Τώρα, στο Πλαίσιο ΜΕΧΡΙ 31/12!
Απόκτησε μικρή ή μεγάλη οικιακή συσκευή και πάρε μια δεύτερη, χαμηλότερης αξίας, με ΟΦΕΛΟΣ 20%.
Αναβάθμισε τις οικιακές σου συσκευές! Αναβάθμισε τη ζωή σου!