Κάνε UPDATE στις οικιακές σου συσκευές! Τώρα, στο Πλαίσιο ΜΕΧΡΙ 19/10!
Κάνε αγορές οικιακών συσκευών & μικροσυσκευών συνολικής αξίας 199€ και άνω
και πάρε 20% €πιστροφή.
Αναβάθμισε τις οικιακές σου συσκευές! Αναβάθμισε τη ζωή σου!