Πληροφορίες Μετοχής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ:

Αγορά: Αγορά Αξιών

Κατηγορία διαπραγμάτευσης: Κύρια Αγορά

Κλάδος: Εμπόριο/Διαφοροποιημένοι Έμποροι

Αριθμός Μετοχών: 22.075.665

Ημερομηνία Εισαγωγής: 15/03/1999

 

ΣΥΜΒΟΛΑ:

Χ.Α.: ΠΛΑΙΣ

Bloomberg: PLAS GA

Reuters: PLAS AT

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ:

ΓΔ,  ΔΟΜ, FTSEM, ΣΑΓΔ, FTSEA, ΔΤΧ, HELMS1

Επιστροφή στην κορυφή