Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Ως εσωτερικός ελεγκτής της Πλαίσιο έχει ορισθεί η κα. Ευαγγελία Γιαννοπούλου.

Επιστροφή στην κορυφή