Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Σύνθεση

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων και τα τρία είναι ανεξάρτητα.

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι:

  • Κώστας Μητρόπουλος - Πρόεδρος
  • Απόστολος Ταμβακάκης – Μέλος
  • Αλέξιος Πιλάβιος – Μέλος
Ο Κανονισμός της Επιτροπής
Επιστροφή στην κορυφή