Επιτροπή Ελέγχου

Σύνθεση

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων και τα τρία είναι ανεξάρτητα.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

  • Αλέξιος Πιλάβιος - Πρόεδρος
  • Απόστολος Ταμβακάκης – Μέλος
  • Κώστας Μητρόπουλος – Μέλος

Ο Κανονισμός της Επιτροπής 

Επιστροφή στην κορυφή