Τι κερδιζεις με το Wi-Fi 6;

Σε ποιόν χρήστη
απευθύνεται;

Δώσε νέες διαστάσεις
στο Wi-Fi σου!

3x στην ταχύτητα
του δικτύου

Για να το θέσουμε απλά, η μέγιστη ταχύτητα του Wi-Fi 6 είναι 3 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με το υπάρχον πρωτόκολλο Wi-Fi 5. Ή διαφορετικά, το Wi-Fi 6 είναι 20% γρηγορότερο (1,2Gbps) από τις ταχύτητες που λαμβάνεις σε μια σύνδεση με καλώδιο Ethernet.

Με το Wi-Fi 6, μπορείς πλέον να απολαύσεις ταινίες 8K χωρίς κολλήματα και να πραγματοποιήσεις μεγάλες λήψεις αρχείων… όλα χωρίς buffering!

Μεγαλύτερη κάλυψη δικτύου

Οι παρεμβολές από τα ασύρματα δίκτυα των γειτόνων σου μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα με το δικό σου ασύρματο σήμα. Η τεχνολογία Wi-Fi 6 εισάγει την λειτουργία BSS (Base Service Station) Color, μειώνει στο ελάχιστο τις διενέξεις του σήματος, ξεχωρίζει τις συσκευές που ανήκουν στο δίκτυό σου και αγνοεί τις άλλες συσκευές εντός της εμβέλειας του, ακόμα και αν εκπέμπουν στο ίδιο κανάλι.

Περισσότεροι χρήστες
εξυπηρετούνται ταυτόχρονα

Μέχρι τώρα (Wi-Fi 5), το router μπορούσε να μεταφέρει δεδομένα μόνο για ένα χρήστη/συσκευή κάθε στιγμή και οι υπόλοιποι χρήστες απλά περίμεναν τη σειρά τους. Με το Wi-Fi 6 κάθε στιγμή το router μεταφέρει δεδομένα για περισσότερους χρήστες ταυτόχρονα, πράγμα που μειώνει αισθητά τον χρόνο αναμονής.

Γιατί Πλαίσιο;

Είμαστε πάντα δίπλα σου & σε βοηθάμε να βρεις τα πάντα γύρω από την τεχνολογία & τα Δίκτυα.


Εγκατάσταση

Οικιακού Δικτύου

Σύνδεση & Επίδειξη

λειτουργιών

Δωρεάν τηλεφωνική

τεχνική υποστήριξη

24

service points